RECONCILIACIÓ.cat


Per una Catalunya de tots i per a tots
 

 

 

Benvinguts al lloc web de RECONCILIACIÓ.cat 

 

MANIFEST PER A LA RECONCILIACIÓ

Els sotasignats, convençuts que l’actual situació a Catalunya i la divisió existent entre els catalans ens debilita a tots i per tant debilita Catalunya, expressen el següent:

Que cal buscar fórmules d’entesa mínimes que permetin establir un diàleg entre tots els catalans a fi de superar les desavinences existents.

Que per ara no hi ha fórmules màgiques que ens permetin parlar de com ha de ser el final d’unes propostes d’entesa. Però malgrat això cal començar a treballar i parlar amb tothom tractant de cercar la conciliació i la concòrdia.

 Si estimem Catalunya, i tots l’estimem, no ens podem permetre donar una imatge de confrontació i separació entre catalans.

La tasca és urgent. Hem perdut ja molt de temps, però cal començar a teixir relacions i complicitats que ens portin a que un dia Catalunya s’afanyi i treballi com un sol poble. Per tornar a ser una terra respectada i forta, una terra que inclogui a tothom.

Ja sabem que la tasca serà difícil i llarga. Però cal tenir la voluntat i la perseverança d’acostar voluntats i anhels. Nosaltres volem començar a fer-ho. Ara. I ens obrim a tots els que tinguin aquest neguit i aquest desig. Perquè cregueu, val la pena. Per nosaltres, pels nostres avantpassats i pels que vindran.

 Per una Catalunya de tots i per a tots
RECONCILIACIÓ.cat